2016 m. birželio 16 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijoje vyko Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS. Rinkimų kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos nariai Rimantas Radzevičius OFS ir Vilma Šamonskienė OFS.
Buvo išrinkta 2016-2019 m. kadencijos Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos taryba:
Ministrė – Regina Kazimiera Kašinskienė OFS;
Viceministrė – Liucija Gadeikytė OFS;
Ugdymo magistrė – Aldona Elena Šeduikienė OFS;
Sekretorė – Daiva Lipskytė OFS;
Ekonomė – Elena Metrikienė OFS.
Sveikiname naujas tarnystes prisiėmusias seses ir linkime Dievo palaimos!
Telšių regiono tarybos informacija