OLYMPUS DIGITAL CAMERAGegužės 28 dieną, šeštadienį, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje vyko pirmasis Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų ugdymo seminaras „Patarnaukite vieni kitiems sulig kiekvieno gautąja malone“(1 Pt 4, 10). Šis seminaras buvo pasirengimo Regioninei rinkimų kapitulai dalis.

Seminare kalbėjusi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS pristatė pagrindines regiono tarybos narių atsakomybes ir papasakojo, kaip regioninė brolija turėtų funkcionuoti idealiu atveju. Ji ypač akcentavo broliškus ir pastoracinius vizitus: regiono taryba turėtų nuolatos domėtis vietinių brolijų gyvenimu ir jas aplankyti ne tik per rinkimų kapitulas. Taip pat labai svarbu, kad ugdymo mėnraštis bei informacija iš aukštesnio lygmens pasiektų kiekvieną Ordino brolį ir sesę, ypač tuos, kurie dėl amžiaus ir sveikatos negali lankytis brolijos susirinkimuose. Tai padėtų kiekvienam nariui jausti Ordino pulsą ir melstis bendromis intencijomis. Nacionalinė ministrė taip pat akcentavo centralizuoto kandidatų ir naujokų ugdymo galimybę. Jeigu vietinėse brolijose yra nedaug kandidatų ir naujokų arba trūksta kompetentingų ugdytojų, galima organizuoti jų ugdymą regioniniu lygiu. Virginija Mickutė taip pat priminė, jog reikia regione organizuoti pašaukimų dienas bei atsakingai ištirti naujai atėjusių žmonių pašaukimą.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos ministras Rimantas Radzevičius OFS pasidalijo praktine brolijos gyvenimo organizavimo patirtimi. Jis liudijo, kad Kretingos pasauliečių pranciškonų brolija turi konkrečią tarnystę – kiekvieną sekmadienį lanko Padvarių senelių namų gyventojus, meldžiasi su jais, organizuoja šventes. Tai atneša didžiulį džiaugsmą ir stiprina broliją. Rimantas Radzevičius pasidalijo, kad būtina melstis ne tik pavieniui, bet ir su brolija. Jų brolijos nariai kiekvieną trečiadienį eina melstis rožinio vis pas kitą brolijos narį į namus. Jie taip pat turi informacijos sklaidos planą brolijoje. Ministras išsiunčia informaciją tarybos nariams, o šie yra pasiskirstę visus brolijos narius ir perduoda jiems informaciją.

Po pertraukos nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS sakė mokymą apie renginių organizavimą, o Monika Midverytė – apie komunikaciją kaip artimo meilės išraišką. Natalija pristatė pagrindinius renginių organizavimo etapus – inicijavimą, planavimą, įgyvendinimą, stebėjimą bei kontrolę ir įsivertinimą. Ji akcentavo nuolatinių organizacinės grupės posėdžių ir bendravimo būtinybę. Monika Midverytė kalbėjo apie Ordine tebesančias komunikacijos spragas. Turėtume žiūrėti į komunikavimą ne kaip į techninį dalyką, bet kaip į artimo meilės ir pagarbos dirvą. Pagrindinis klausimas: ką galiu padaryti aš, kad būtų lengviau mano artimui? Itin svarbūs iš pirmo žvilgsnio elementarūs dalykai – laiku atsakyti į laiškus, pateikti prašomą informaciją, informuoti apie pasikeitimus.

Po pietų nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS dar pateikė OFS tapatybės ir prigimties apmąstymo apibendrinimą. Ji pristatė pagrindines penkias įsivardintas nacionalinės brolijos stiprybes, silpnybes, penkis prioritetus ir konkrečius pasiūlymus tiems prioritetams įgyvendinti. Šį apibendrinimą galima rasti birželio mėn. ugdymo mėnraštyje. Seminaro pabaigoje nacionalinė ministrė kvietė jau pradėti galvoti apie spalio 15 d. vyksiančią Regioninę rinkimų kapitulą, apmąstyti galimas kandidatūras ir atkreipti dėmesį, kad į tarybą renkami žmonės turėtų ne tik tam reikalingas kompetencijas, bet ir gebėtų gerai dirbti komandoje.

Nuotraukas iš seminaro galite pasižiūrėti ČIA.

Parengė Monika Midverytė OFS