Balandžio 23 dieną, Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko OFS įžadų šventė.Amžinuosius įžadus davė dvi Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos sesės: Odeta Aliukevičiūtė ir Vida Faustina Idikaitė. Įžadų apeigai vadovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono ministrė Zita Murauskienė OFSir Kauno regiono dvasinis asistentas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Gegužės 19 dieną vyko išankstinė Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos Rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo 19 įžadus davusių pasauliečių pranciškonų. Vietinės brolijos Rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM. Rinkimų kapitulą stebėjo brolijos dvasinis asistentas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM ir vienuolyno gvardijonas br. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Buvo išrinkta 2016-2019 m. kadencijos Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos taryba:

Ministrė – Ilona Keruckienė OFS;

Viceministrė – Odeta Aliukevičiūtė OFS;

Ugdymo magistrė – Bronė Gudaitytė OFS;

Sekretorė – Vida Faustina Idikaitė OFS;

Ekonomė – Alma Kryžanauskienė OFS;

Broliška vadovė pranciškoniškajam jaunimui – Odeta Laurinavičiūtė OFS;

Tarybos narys – Ramūnas Patinskas OFS;

Tarybos narė koordinuoti grupei Jonavoje – Loreta Lenčiauskienė OFS.

Sveikiname įžadus davusias seses, naujai išrinktą tarybą ir visą broliją, linkėdami labiau už viską trokšti Dievo Dvasios ir švento Jos veikimo!

 

Nacionalinės tarybos informacija


 

Izadu svente   Rinkimai
Rinkimai2   Nauja taryba