2016 m. balandžio 12 d. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje vyko noviciato pradžios apeigos. 5 kandidatai – Robertas, Inga, Vilma, Eglė ir Rita – pradėjo noviciatą Pasauliečių pranciškonų ordine. Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS visos brolijos vardu su dideliu džiaugsmu leido naujiems nariams pradėti ugdymo laikotarpį ir pakvietė bendrystėje su broliais bei sesėmis praktikuoti evangelinį gyvenimą, kurį mums atskleidė šv. Pranciškus. Prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino Klaipėdos Šv. Antano vienuolyno kuriasi naujos OFS ir Jaupra brolios.
2016 m. kovo 19 d. vyko Telšių šv. Antano Paduviečio brolijos kapitula, kurios metu buvo išrinkta nauja brolijos taryba:  ministrė ir ugdymo magistrė Dalia Songailienė OFS, viceministrė Danutė Jurevičiūtė OFS, sekretorė Zita Petrikienė OFS ir ekonomė Venceslava Gaudiešienė OFS. Nuoširdžiai sveikiname visas tarnystėms išrinktas seses ir meldžiame joms Šventosios Dvasios vedimo!
Telšių regiono tarybos informacija
Klaipeda