Lietuvos Pranciškoniškoji šeima gavo velykinį sveikinimą iš Šventosios Žemės kustodijoje tarnaujančių brolių pranciškonų, kurie pasilieka tarnauti Sirijos žmonėms šiuo sudėtingu karo laikotarpiu, kai tuo tarpu visas pasaulis atsigręžia į šventąjį miestą Jezuralę, kur įvyko Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis ir Prisikėlimas.

Mažesnieji broliai dėkoja už nuolatinę paramą ir artumo liudijimą, kuris yra toks reikalingas jų darbe. Šiuo metu parama ypač reikalinga Alepe esantiems „Vilties“ gimdymo namams – ligoninei išlaikyti.

Praėjusiais metais ten kritinėmis sąlygomis gimė 731 kūdikis. Šiuo metu jų būklė gera, tačiau daugiau nei 80 000 vaikų (daugiausia naujagimių) patiria riziką susirgti poliomielitu ir jiems nedelsiant būtini skiepai. Neišnešioti kūdikiai greičiausiai neišgyvens, kadangi inkubatoriams palaikyti būtina elektra, o šiuo metu Alepe elektros tiekimas dažnai nutrūksta. Išseko ir kūdikių maistelio atsargos, todėl dabar jis desperatiškai keičiamas saldintu vandeniu. Taigi, kol šalyse tęsiasi karas, Sirijos krikščionims ir ten tarnaujantiems broliams pranciškonams nuolatos reikalinga parama.

Norintieji paremti mažesniųjų brolių misiją Sirijoje gali perversti auką į Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolyno sąskaitą (Kretingos Apreiškimo vienuolynas, į. k. 191153971 sąsk. nr. LT044010041800032317 AB DnB bankas, banko kodas 40100).

Ten gyvenantys broliai perduos aukas Šventosios Žemės kustodijai. Kilus klausimams galima kreiptis į Šventosios Žemės komisarą Lietuvoje br. Antaną Blužą OFM (tel. nr. +370 698 05526).

Aukos Šventajai Žemei paremti visoje Katalikų Bažnyčioje taip pat renkamos parapijose Didžiojo penktadienio pamaldų metu.

Bernardinai.lt: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-24-sirijos-krikscionys-praso-paramos-gimdymo-namams-palaikyti/142311