d50fc5e45dLietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas kartu su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija organizavo Adventinę gailestingumo akciją, kurios metu bendromis OFS ir Jaupra brolijų bei kitų geradarių pastangomis buvo surinkta 3425 Eur auka Sirijoje tarnaujantiems mažesniesiems broliams ir ten gyvenantiems krikščionims.

Šventosios Žemės kustodas Pierbattista Pizzaballa OFM parašė asmeninį laišką Lietuvos pasauliečiams pranciškonams ir pranciškoniškajam jaunimui, dėkodamas už gyvybiškai svarbią paramą.

„Brolių pranciškonų Sirijoje vardu noriu jums asmeniškai padėkoti už jūsų dosnią paramą, šiandien būtiną net labiau, nei bet kada anksčiau. Broliai tęsia savo drąsią veiklą Sirijos širdyje, Aleppo ir kituose miestuose. Jūsų pagalba leidžia mums paremti tuos vyrus ir moteris, kurie nuo pat karo pradžios bet kokiomis priemonėmis stengiasi išgyventi. Jūs padėjote mums suteikti pastogę ir viltį tiems, kurie jaučiasi kaip svetimšaliai savo pačių šalyje.

Jūsų parama broliams yra tikrai vertinga visiems, gyvenantiems šioje vietoje, kurios ateitį vis dar sunku įsivaizduoti, – krikščionių bendruomenėms ir silpniausiems šios pasaulio dalies gyventojams: vaikams, šeimoms, ligoniams, vargšams ir seneliams. Noriu dar kartą padėkoti jums už surinktas aukas ir pasidalinti su jumis šventojo Pranciškaus žodžiais: „Pradėkite nuo to, kas būtina; darykite tai, ką galite, ir staiga pradėsite daryti tai, kas neįmanoma.“

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos nuoširdžiai dėkoja visiems su dideliu dosnumu atsiliepusiems į šį konkretų prašymą ir dalyvavusiems Adventinėje gailestingumo akcijoje.

Bernardinai.lt informacija