A child is seen amid the rubble of damaged buildings in AleppoRamybės ir gėrio!

Popiežiui Pranciškui Centrinės Afrikos Respublikoje pradėjus Gailestingumo jubiliejų, kviečiame pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą suvienyti jėgas konkretiems gailestingumo darbams. Šv. apaštalas Paulius laiške galatams rašo: „kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams“ (Gal 6, 10). Šį Adventą kviečiame jus padėti karą ir persekiojimus Sirijoje kenčiantiems mūsų tikėjimo broliams ir sesėms.

Sirijoje iki šiol tebetarnauja 14 mažesniųjų brolių, kurie apsisprendė likti su savo žmonėmis, nepaisydami jų pačių gyvybėms gresiančio pavojaus. Broliai nepailsdami dirba stengdamiesi žmonėms suteikti prieglobstį ir aprūpinti būtiniausiais produktais bei reikmenimis. Šventosios Žemės Pranciškonų Kustodija tebevadovauja Al-Amal ligoninei Alepo mieste, kuriame liko gyventi tik patys vargingiausi krikščionys. Artėjančios šv. Kalėdų šventės jiems reiškia ir ateinančius žiemos šalčius. Alepo būstuose jau dabar nepaprastai šalta, ten jau keletą mėnesių nėra elektros, sunku apsirūpinti žibalu, maistu, rūbais, vaistais ir kitais būtiniausiais daiktais. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas perspėja, kad maždaug 12 milijonų sirų (tarp kurių 5,5 milijonai vaikų) yra reikalinga skubi pagalba. Itin sudėtinga humanitarinė situacija Sirijoje prasidėjus žiemai gali tapti katastrofiška.

Kviečiame jus labai konkrečiam gailestingumo darbui – iki Kūčių visose OFS ir Jaupra brolijose rinkti aukas Sirijoje gyvenantiems krikščionims bei jiems tarnaujantiems mažesniesiems broliams, o surinktas lėšas pervesti į Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sąskaitą (į.k. 192084542, sąskaitos nr. LT28 7044 0600 0360 4017, AB SEB bankas). Bendromis jėgomis surinktą Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos auką tiesiogiai pervesime Sirijoje gyvenantiems pranciškonams. Patys palytėti beribio Viešpaties gailestingumo, neškime gailestingumo žinią ir kitiems!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino

nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS

 

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos

prezidentas Rokas Žeimys