4d2bd246d22015 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos susitikimas su Vilniaus regiono taryba ir vietinių tarybų ministrais.

Vizitacijoje dalyvavo Nacionalinės ir Regioninės tarybų nariai, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino, Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo, Šv. Mikalojaus, Pal. Jurgio Matulaičio ir Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijų atstovai. Vizitacijos metu buvo aptarti pasauliečių pranciškonų ugdymo, dvasinės asistencijos, narystės statuso ir kiti klausimai. Vilniaus regiono vizitaciją užbaigė broliška agapė ir šv. Mišios, kurias aukojo nacionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Už svetingumą nuoširdžiai dėkojame Bernardinų jaunimo centrui!

 

Nacionalinės tarybos informacija