7e66e023e6

2015 m. spalio 3 d., švenčiant šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitą, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko iškilminga OFS įžadų šventė. Šv. Mišioms vadovavo J.E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, šventėje dalyvavo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM, Telšių regiono dvasinis asistentas br. Antanas Grabnickas OFM ir kiti broliai pranciškonai.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė sesės Aldona Kerpytė  ir Dalia Kanclerytė, o brolis Alvidas Jeronimas Remesa OFS atnaujino savo 1989 metais duotus įžadus.

Aldona Kerpytė OFS – Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė, 2015 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Dalia Kanclerytė OFS – režisierė, dokumentinių filmų „Pakūta – mano meilė“, „Misionierius“, „Rožių lietus“, „Malonė“, „Misija“ ir kt. autorė. Alvidas Jeronimas Remesa OFS – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino I-osios atkūriamosios tarybos pirmininkas, vykdęs nacionalinio ministro pareigas.

Nuoširdžiai sveikiname sesę Aldoną, sesę Dalią, brolį Alvidą Jeronimą ir linkime, kad per juos Viešpats visur skleistų „mielą savo pažinimo kvapą“ (plg. 2 Kor 2,14).

bffc20e6c3Kol kas už besikuriančios Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio brolijos narių ir kandidatų ugdymą yra atsakinga Kretingos OFS brolija. Rugsėjo 19-20 dienomis Kryžių kalne vyko pasiruošimo įžadams rekolekcijos, kurias vedė Lietuvos Jaupra nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM.

Telšių regiono tarybos informacija