0020722bc72def832273

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. spalio 4 d., švenčiant šv. Pranciškaus Asyžiečio šventę, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, vyko iškilmingi pasauliečių pranciškonų įžadai ir noviciato pradžios apeigos. Eucharistijai vadovavo katedros klebonas dr. Darius Trijonis, įžadus priėmė Telšių regiono viceministras Rimantas Radzevičius OFS.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė sesė Dalia Songailienė, laikinuosius – brolis Mindaugas Riškevičius ir sesė Aldona Šimaitienė. Noviciato laikotarpį Telšių brolijoje pradėjo sesė Laima Malūkienė. Sveikiname brangias seses ir brolį, linkėdami jiems nepailsti kartu su savo brolija siekti tobulos krikščioniškos meilės!

Telšių regiono tarybos informacija