f9fe490e79Pax et Bonum!

Mylimi Ordino broliai ir sesės,

Kiekvieną kartą, sulaukę mūsų Serafiškojo Tėvo Pranciškaus gimimo Dangui šventės, vėl semkimės įkvėpimo iš jo švento gyvenimo ir šventos mirties.

Tegul brolio Pranciškaus neturtas įkvepia mus ne tik apriboti savo materialinius poreikius ir tapti atsakingais vartotojais, bet dar daugiau – išlaisvinti savo širdis gyvenimui „be nieko savo“ ir džiaugtis kiekviena proga „apiplėšti save“ taip, kaip tai padarė žmogumi tapęs Dievas.

Tegul švelni ir motiniška Pranciškaus meilė broliams tampa pavyzdžiu visiems mūsų brolijų vyresniesiems, o jo nuolankumas teišmoko mus paklusti ir patarnauti vieni kitiems. Tegul Pranciškaus brolystė su skirtingų religijų ar kultūrų žmonėmis padrąsina atvira širdimi eiti pas visus, o ypač pas kitokius nei mes.

Tegul šventasis Pranciškus, pats tapęs gyva malda, uždega ir mūsų širdis ta serafiška, liepsnojančia meile Kristui. Juk nuostabiau už Kristų gali būti tik dar daugiau Kristaus! Kad augdami maldos gyvenime, kuris neturi dugno, mes nuolat susitiktume prie to Šulinio, iš kurio semiamės Gyvojo Vandens.

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su Šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu

Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS