6c513813f9

Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, Kaune vyko ketvirtoji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė rinkimų asamblėja. Dvejų metų kadencijai buvo išrinkta nauja Nacionalinė taryba. Ją sudaro prezidentas, viceprezidentas, atsakingasis už ugdymą, sekretorius, iždininkas, tarptautinis delegatas ir atsakingasis už pranciškučių grupes. Rinkimų asamblėjai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, stebėjo tarptautinės Pranciškoniškojo jaunimo koordinacinės komandos narė iš Lenkijos Joanna Sochor.

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentu tapo Rokas Žeimys, viceprezidentu – Rapolas Žeimys, atsakingąja už ugdymą – Vitalija Stanislauskaitė, sekretore – Živilė Aleksandravičiūtė, iždininku – Vincas Rimkus, tarptautiniu delegatu – Simonas Baliukonis ir atsakingąja už pranciškučius – Dovilė Valytė. Į tarybos sudėtį įeina nacionalinis dvasinis asistentas Antanas Blužas OFM ir broliškas vadovas pasaulietis pranciškonas Rimantas Radzevičius OFS.