c5366f721d

Pax et bonum,

Rugsėjo 1 dieną popiežius Pranciškus paskelbė „Pasauline maldos už rūpinimąsi kūrinija diena“ ir savo kreipimesi į tikinčiuosius sako, kad ši diena „suteiks tikintiesiems ir bendruomenėms vertingą galimybę atnaujinti savo asmeninį pritarimą savajam pašaukimui būti kūrinijos sergėtojais, dėkoti Dievui už nuostabius dalykus, kuriuos Jis mums patikėjo, šauktis Jo pagalbos rūpinantis kūrinija ir gailestingumo už padarytas nuodėmes“.

Atsiliepdamas į Šventojo Tėvo raginimą, Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS kviečia visus Ordino brolius ir seseris rugsėjo 1 dieną asmeniškai arba brolijose melstis „Kūrinijos giesmę“ ir tokiu būdu vienytis maldoje su Visuotine Bažnyčia.

 

OFS ir Jaupra nacionalinės tarybos