Rugpjūčio 17 – 23 dienomis Bosnijoje ir Hercegovinoje esantis Mostaro miestas tapo Europos Pranciškoniškosios šeimos sostine. Jame vyko II Europos pasauliečių pranciškonų (OFS) ir pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) kongresas „Gyvenkite kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti“ (Ef 4, 1). Į kongresą suvažiavo šimtas dalyvių iš 18 OFS ir Jaupra nacionalinių brolijų, tarp jų ir devyni atstovai iš Lietuvos.

Europos kongresai skirti išgyventi Pranciškoniškosios šeimos visuotinumo ir brolystės džiaugsmą, vienytis maldoje, pasidalinti patirtimi, atnaujinti savo pašaukimą ir tiesti meilės bei brolystės tiltus tarp skirtingose valstybėse įsikūrusių brolijų. Būtent tiltai tapo išskirtiniu šio kongreso simboliu. Jis pasirinktas neatsitiktinai: Mostaro miestas garsėja į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktu Senuoju tiltu (Stari most), jungiančiu krikščioniškąją ir musulmoniškąją miesto dalis. Keturis šimtus metų stovėjęs tiltas buvo nugriautas 1993 m. per Bosnijos karą, tačiau 2004 m. vėl atstatytas. Kongresą organizavusi Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinė brolija priminė dalyviams, jog pranciškoniškasis pašaukimas reiškia būti taikos ir ramybės nešėjais, ugdyti tarpusavio pagarbą tarp skirtingų religijų išpažinėjų, užmegzti brolišką ryšį su visais žmonėmis, ypač esančiais visuomenės paribiuose.

 

Būtent socialinei tematikai buvo skirtas itin didelis dėmesys: kviestiniai svečiai kalbėjo dalyviams apie skurdo problemą ir socialinę atskirtį, paliatyvią slaugą ir praktinį rūpinimąsi kūrinijos apsauga. Nacionalinių brolijų atstovai pasidalino gerosiomis patirtimis. Slovakijos brolija pasakojo, kad savo jėgomis pastatė ir rūpinasi maldos koplyčia valstybinėje ligoninėje, Šveicarijos pasauliečiai pranciškonai savo būstinėje naudoja atsinaujinančią saulės energiją, Kroatijos OFS ir Jaupra brolijos globoja sunkiai sergančius ir mirštančius žmones, Gibraltaro pasauliečiai pranciškonai remia misijas Afrikoje ir Pietų Amerikoje, Ispanijos brolija rūpinasi migrantais, Lenkijos brolija kaupdama makulatūrą renka lėšas šuliniui Afrikoje.

Lietuvos grupė Europos OFS ir Jaupra kongrese

Viena kongreso diena buvo skirta šeimos temai. Ordino generalinė viceministrė Consuelo de Núñez, gyvenanti santuokoje jau 46 metus, kalbėjo apie ypatingą šeimos vertę Bažnyčioje ir Ordine, o jos pranešimą praturtino jaunų šeimų iš Bosnijos ir Hercegovinos liudijimai. Darbo grupelėse dalyviai diskutavo, kaip stiprinti šeimos institutą visuomenėje ir koks galėtų būti pasauliečių pranciškonų vaidmuo.

Kongreso dalyviai dar kartą įsitikino, jog įveikti šeimoje ir brolijoje iškylančius iššūkius, aktyviai tarnauti visuomenėje ir pilnavertiškai gyventi pasauliečių pranciškonų pašaukimu neįmanoma be intensyvaus maldos gyvenimo ir glaudaus ryšio su Kristumi. Mostaro OFS brolijos vietinis dvasinis asistentas Josipas Vlašičius OFM dalijosi apie maldą ir Eucharistiją kaip stiprybės šaltinį asmeninio pašaukimo kelyje. Jis ypač akcentavo kasdien kovoti padedančius penkis „akmenėlius“ – Eucharistijos šventimą, dažną išpažintį, Dievo Žodžio skaitymą, rožinio maldą ir pasninką. Brolis Josipas liudijo, kaip rožinio malda ir Mergelės Marijos globa išsaugojo jo paties pašaukimą.

Mostaro OFS brolijos vietinis dvasinis asistentas Josipas Vlašičius OFM

Kongreso dalyviai taip pat džiaugėsi galimybe aplankyti šalies sostinę Sarajevą ir melstis Dievo Motinos šventovėje Medjugorje.

II Europos OFS ir Jaupra kongreso žinioje visos Europos pasauliečiams pranciškonams ir pranciškoniškajam jaunimui paminėtos keturios pagrindinės rekomendacijos, kurios turėtų tapti kertinėmis brolijų gyvenimo ir veiklos kolonomis. Pirmiausia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas yra pašaukti stiprinti asmeninį santykį su Kristumi per maldą ir dažną sakramentų šventimą, kuris yra visų kitų veiklų šaltinis ir pradžia. Taip pat jie turėtų skirti ypatingą dėmesį brolijos santykių stiprinimui, nes būtent čia gali praktiškai gyventi meile, kurios mokosi iš Evangelijos. Atsižvelgdamos į šeimų patiriamus iššūkius ir santuokos bei šeimos menkinimą visuomenėje, OFS ir Jaupra brolijos turėtų įvairiais būdais padėti šeimoms ir ginti gyvybę nuo jos pradėjimo iki mirties, naudodamiesi lapkritį vykusios XIV Generalinės Kapitulos išvadomis. Galiausiai pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas raginami veikti mažinant socialinę atskirtį ir skurdo problemą bei studijuoti ir praktiškai įgyvendinti popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato si’.

Bosnijos ir Hercegovinos kultūros vakaras
Bosnijos ir Hercegovinos kultūros vakaras
 

Renginio pabaigoje buvo paskelbta, kad III Europos OFS ir Jaupra kongresas vyks Lietuvoje 2018 arba 2019 metais. Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinės brolijos ministrė Matea Galič OFS perdavė naująjį kongreso simbolį – Dievo Motinos ikoną – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinei ministrei Virginijai Mickutei OFS ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentei Monikai Midverytei OFS.

Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinės brolijos ministrė Matea Galič OFS perduoda Dievo Motinos ikoną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinei ministrei Virginijai Mickutei OFS ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentei Monikai Midverytei OFS.

Kongreso dalyviai pavedė visų OFS ir Jaupra brolijų Europoje ateitį Dievo Motinos, Taikos Karalienės, šv. Pranciškaus, šv. Liudviko ir šv. Elžbietos globai, prašydami kad šis kongresas duotų gausių vaisių.

Bernardinai.lt: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-27-europos-pasaulieciai-pranciskonai-ir-pranciskoniskasis-jaunimas-susirinko-bosnijoje-ir-hercegovinoje/134437