2015 m. rugpjūčio 5 d. pavakary Viešpats pas save pasišaukė Lietuvos pasauliečių  ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos sesę Mildą Danutę Jašinskienę OFS.

Sesė Milda gimė 1932 m. birželio 10 d. Ji užaugino sūnų Valdą, dukrą Mildą, o taip pat augintinę Reginą nuo aštuonių mėnesių amžiaus. Savo gyvenime ji patyrė daug vargo ir kančios, bet visuomet išliko maldos, tikėjimo ir meilės pavyzdžiu.

Į Pasauliečių pranciškonų ordiną sesė Milda Danutė Jašinskienė  įstojo 1992 m. spalio 4 d. Paskutiniuosius metus Milda buvo prikaustyta prie ligos patalo, tačiau liko tikra maldos sesė ir, kol gyva, prašė mūsų, kad melstumės.

Rugpjūčio 6 d., po vakaro šv. Mišių, Kretingos laidojimo namuose brolija pačios sesės Mildos prašymu giedos Kalvarijos kalnus. Sesė Milda Danutė Jašinskienė OFS bus palaidota rugpjūčio 7 d. Kretingos kapinėse.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Mildai ir leisk jai amžinai regėti Tavo Veidą!

Ordino broliai ir seserys