de57c0667362a0ea6c4688b488b14e38b8ccbcb6

2015 m. birželio 30 d. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino kandidatų pristatymo ir pasveikinimo apeigos. Po gegužės mėnesį vykusios Pranciškoniško pašaukimo dienos čia, prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino Klaipėdos Šv. Antano vienuolyno, pradėjo kurtis nauja OFS brolija.

Šv. Mišias aukojo abiejų besikuriančių brolijų (OFS ir Jaupra) dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv. Šventėje dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Telšių regiono tarybos nariai Rimantas Radzevičius OFS, Rasa Lapienė OFS ir Vilma Šamonskienė OFS bei Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos atstovai. Po šv. Mišių likusi bažnyčioje Pranciškoniškoji šeima meldėsi Valandų liturgijos Vakarinę, kurios metu buvo pristatyti ir pasveikinti 6 kandidatai – Vilma, Inga, Eglė, Rita, Ramutė ir Robertas.

Gegužės 12 dieną Pasiruošimą Pažadui pradėjo 5 besikuriančios Jaupra brolijos nariai. Telaimina Viešpats Jaupra ir OFS brolijų kūrimąsi prie Mažesniųjų brolių konventualų vienuolyno ir juos globojančius brolius.

Telšių regiono tarybos informacija