525d324908b445fac9e1OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gegužės 31 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko Pranciškoniško pašaukimo diena Kauno regionui. Šv. Mišias aukojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM. Po šv. Mišių nacionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS vedė mokymą „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“ (Fil 2,5), po kurio nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS pristatė Pranciškoniškąją šeimą ir Pasauliečių pranciškonų ordiną, savo pašaukimo liudijimu pasidalijo pasauliečių pranciškonų Natalijos ir Dainiaus Verbickų šeima. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos nariai Rasa Lazdauskaitė ir Rokas Žeimys papasakojo apie pranciškoniškojo jaunimo pašaukimo kelionę, savo liudijimu apie atgailos žygio patirtį pasidalijo Andrius Jakelis iš Kauno šv. Jurgio Jaupra brolijos. Bendravimą ir pasidalijimus Pašaukimų dienos dalyviai pratęsė prie vaišių stalo.

Atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 1 d. gautus Kauno regiono brolijos narių prašymus, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba nutarė steigti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio broliją.

Gegužės 31 d. vykusiame steigiamajame brolijos susirinkime dalyvavo 15 įžadus davusių pasauliečių pranciškonų. Vietinės brolijos Rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, dalyvavo kiti Nacionalinės tarybos nariai: nacionalinė viceministrė Rasa Mačiulionienė OFS, nacionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS, nacionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Buvo išrinkta 2015-2018 m. kadencijos Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos taryba:

Ministras – Aidas Gintaras Adomaitis OFS;

Viceministras – Jonas Plėštis OFS;

Ugdymo magistrė – Bronė Gudaitytė OFS;

Sekretorė – Eglė Čaplinskienė OFS;

Ekonomė – Alma Kryžanauskienė OFS;

Broliška vadovė pranciškoniškajam jaunimui – Ilona Keruckienė OFS;

Tarybos narė – Diana Adomaitienė OFS.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą ir visą broliją, linkėdami labiau už viską trokšti Dievo Dvasios ir švento Jos veikimo!

Nacionalinės tarybos informacija