2e44840f2a785c8bd88e7a1f1d99b49ae8a95daf

2015 metų gegužės 9 dieną Kretingos mažesniųjų brolių vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos 5-oji Rinkimų kapitula. Rinkimų Kapituloje dalyvavo 28 delegatai iš Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Naujosios Akmenės ir Palangos brolijų.

Kapitula prasidėjo regiono ministro Jono Drungilo OFS ir regiono ekonomės Reginos Kašinskienės OFS trijų metų veiklos ir finansinėmis ataskaitomis. Rinkimų Kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė viceministrė Rasa Mačiulionienė OFS iš Panevėžio, dalyvavo ir šv. Mišias aukojo nacionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM.

2015-2018 m. kadencijos Telšių regiono taryba:

Regiono ministras – Jonas Drungilas OFS

Regiono viceministras – Rimantas Radzevičius OFS

Regiono ugdymo magistrė – Rasa Lapienė OFS

Regiono sekretorė – Vilma Šamonskienė OFS

Regiono ekonomė – Aurelija Tėvialienė OFS

Regiono tarybos narė – Angelė Kleinauskaitė OFS

Regiono dvasinio asistento pareigas nuo 2010 m. eina br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą ir linkime išmintingos meilės bei visuomet Dievo valiai ir Šventosios Dvasios dvelksmui atviros širdies!