2295b6296f12d837299dc238686383

Kovo 25 dieną, švenčiant Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai šventę ir titulinius parapijos atlaidus, Kretingoje vyko iškilmingi pasauliečių pranciškonų įžadai. Amžinuosius įžadus davė sesės Vilma Šamonskienė OFS ir Vijoleta Karbauskaitė OFS, laikinuosius – sesės Rita Vilūnaitė ir Birutė Viskontienė. Eucharistijai vadovavo Telšių regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM, įžadus priėmė brolijos ministras Rimantas Radzevičius OFS. Brolių vienuolyno refektoriuje vykusioje šventiškoje agapėje dalyvavo Kretingos Jaupra brolija ir svečiai iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos.

Kovo 21-22 d. „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno vyko pasiruošimo įžadams rekolekcijos, kurias vedė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS.

Sveikiname brangias seses Vilmą, Vijoletą, Ritą ir Birutę bei linkime joms nepailsti kartu su savo brolija siekti tobulos krikščioniškos meilės!

Kretingos OFS brolijos informacija