37a52425ad2a29441c21a9fd1b4a5fad226c6f5b

2015 m. vasario 7-8 dienomis Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne rinkosi Telšių regiono naujokai ir kandidatai kartu su savo ugdytojais. Rekolekcijose dalyvavo daugiau kaip 40 dalyvių iš Klaipėdos, Telšių, Plungės, Naujosios Akmenės, Mažeikių, Kuršėnų ir Kretingos.

Šeštadienį rekolekcijos prasidėjo susipažinimu, šlovinimu ir Telšių regiono OFS dvasinio asistento br. kun. Antano Grabnicko OFM mokymu „Atgailos broliams ir seserims“. Po pietų pasauliečių pranciškonų pašaukimą, charizmą ir misiją pristatė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Savo pranciškoniško pašaukimo liudijimais su naujokais pasidalijo amžinųjų įžadų broliai Modestas Žadvydas OFS ir Rimantas Radzevičius OFS. Rekolekcijų metu dalyviai studijavo OFS Regulą ir Generalines Konstitucijas, turėjo galimybę kartu su mažesniaisiais broliais melstis Valandų liturgiją, švęsti Eucharistiją ir melstis pranciškonišką 7 Mergelės Marijos džiaugsmų rožinį. Po vakarienės vykusio brolijos vakaro metu vyko filmo „Šventi svečiai“ peržiūra.

Sekmadienio ryte rekolekcijų dalyviai šventė Eucharistiją šv. Klaros seserų vienuolyne. Po šv. Mišių seserys priėmė pasauliečius pranciškonus vienuolyne ir pasidalijo savo pašaukimo liudijimais. Paskutinį mokymą apie Šventąjį Raštą naujokams vedė dėstytoja mgr. Aušra Mizgirienė.

Dėkojame mūsų mažesniesiems broliams už šiltą priėmimą ir brolystės džiaugsmo patirtį. Dėkojame ir Viešpačiui už tai, kad Jis ištikimai mums dovanoja pašaukimo malonę.

Telšių regiono tarybos informacija