78295c82dc5e16859f57db06f48ef50a777749cd

Lapkričio 29 d., per visų Serafiškojo Ordino šventųjų šventę, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse Bažnyčiai įžengiant į Pašvęstojo gyvenimo metus, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje 10 sesių ir brolių pradėjo noviciatą Pasauliečių pranciškonų ordine.

Po vakarinės Valandų liturgijos maldos kartu su mažesniaisiais broliais Kankinių koplyčioje vyko noviciato pradžios apeigos, kurioms vadovavo brolijos ministras Rimantas Radzevičius OFS ir brolijos dvasinis asistentas br. Antanas Grabnickas OFM. O po šv. Mišių, kuriose giedojo pasauliečių pranciškonų choras, vienuolyno refektoriuje vyko Pranciškoniškosios šeimos šventė.

Dėkojame Dievui už ypatingą malonę, kad Kretingos OFS brolijoje noviciatą pradėjo keturi Pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) brolijos nariai. Jiems, o taip pat ir kitiems brolijos naujokams linkime džiaugsmingos ir maldingos pašaukimo kelionės!

Kretingos OFS brolija