63febf8911„Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus. Dėl tavęs, kartoju, Dievas tapo žmogumi“, – skelbia šventasis vyskupas Augustinas.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus – Žmogumi tapęs Dievas – žadina mus iš ramaus miego. Žadina, kad eitume ir atstatytume Jo Bažnyčią įnešdami savo dalį į šį šventą darbą. Šv. Kalėdų tyla ilgai netruks. Prasidės iššūkiai, kuriuos turėsime įveikti. Reikės išstovėti iki galo ir atlikti misiją – Dievo meilės plano misiją.

Sulaukę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švenčių budėkime, kad nesuimtų ramus apsipratimo bei įsipatoginimo miegas. Pradėdami Pašvęstojo gyvenimo metus ir paraginti popiežiaus Pranciškaus su evangeliniu džiaugsmu eikime žadinti pasaulio, nes dėl visų mūsų brolių ir seserų Dievas tapo Žmogumi. Tegul Šventoji Dvasia, prieš devynis mėnesius nužengusi ant Mergelės Marijos ir pradėjusi Įsikūnijimo stebuklą, uždega mūsų širdis dėl Dievo Bažnyčios ir brolių bei seserų išganymo.

Besitęsiančio šv. Kalėdų stebuklo ir džiaugsmo!

Pax et Bonum!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba – Virginija Mickutė, Rasa Mačiulionienė, kun. Gintaras Blužas, Mindaugas Taškūnas, Natalija Verbickienė, Rimantas Radzevičius, Monika Midverytė ir br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM

Šv. Kalėdos, 2014