cb22daaea02014 m. gruodžio 1 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM pasirašė dekretą, kuriuo kanoniškai įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių Kryžių kalno broliją. Brolija priimta MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos pastoracinei globai ir priskirta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regioninės brolijos pavaldumui.

Šiaulių Kryžių kalno brolijos ministrė Gražina Stravinskaitė OFS išreiškė visos brolijos džiaugsmą dėl šios ilgai lauktos žinios ir jau intensyviai rengiasi regioninei Pašaukimų dienai, kuri vyks 2015 m. sausio 25 d. Šiauliuose.

Šiaulių regione dar veikia Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija. Brolijų Kelmėje ir Kražiuose veiklos laikinai sustabdytos.

Nacionalinės tarybos informacija