2014 m. lapkričio 19 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių Šv. Antano Paduviečio brolijos sesė Rozalija – Barbora Dargužienė OFS.

Sesė Rozalija – Barbora gimė 1923 metais Barstyčiuose, daugelį metų tarnavo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros „pročkele“ bei rengė vaikus pirmajai išpažinčiai ir Šventajai Komunijai.

1982 metais sesė Rozalija – Barbora metė drąsų iššūkį sovietinei valdžiai, kurios įsakymu buvo nuniokotas Panų kalnas ir nugriauta ten stovėjusi koplytėlė bei kartu su keletu moterų (Vencislava Gaudiešiene OFS ir kt.) surašė protesto peticiją, surinko per 40 parašų ir drąsiai įteikė Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos Ministrų Tarybai ir už tai susilaukė ne vieno valdžios grasinimo.

Paskutiniuosius 13 metų sesė Rozalija – Barbora buvo prikaustyta prie ligos patalo, tačiau jos gerumas, nuolankumas, pamaldumas ir gyvas tikėjimas žavėjo daugelį.

Sesė Rozalija – Barbora palaidota Barstyčių kapinėse.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Rozalijai – Barborai!

Ordino broliai ir seserys