943ddac2f2b5d948421cff1faee3a408572d6ac0Lapkričio 17 d., švenčiant šv. Elžbietos Vengrės šventę, Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Kapituloje dalyvavo nacionalinė viceministrė Rasa Mačiulionienė OFS, nacionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS, nacionalinis broliškas vadovas Rimantas Radzevičius OFS ir Šiaulių regiono dvasinis asistentas br. Jurdanas Statkus OFM.

Šiaulių regiono tarybos ministre antrai iš eilės kadencijai buvo išrinkta Genovaitė Marcinkutė OFS, regionine viceministre – Jadvyga Dapkienė OFS, regionine ugdymo magistre – Gražina Stravinckaitė OFS, regioniniu sekretoriumi – Vidmantas Gerikas OFS ir regionine ekonome – Jadvyga Kiūpelienė OFS. Regionine broliška vadove pranciškoniškajam jaunimui paskirta Gražina Stravinckaitė OFS.

Už svetingą priėmimą ir džiaugsmingą brolystės šventę dėkojame Kryžių kalno vienuolyno broliams ir „Angelų svetainei“! Nuoširdžiai sveikiname visus tarnystes priėmusius brolius ir seses, melsdami jiems Šventosios Dvasios vedimo.

Šiuo metu Šiaulių regiono brolijai priklauso Šiaulių Šv. Jurgio ir Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo vietinės brolijos, regione yra 25 amžinuosius įžadus davę OFS nariai. Brolijų Kelmėje ir Kražiuose veiklos laikinai sustabdytos. Naujai išrinkta Šiaulių regiono taryba kartu su Nacionaline taryba planuoja 2015 m. kovo mėn. Šiauliuose organizuoti visiems atvirą regioninę Pašaukimų dieną. Prašome Jūsų maldos palaikymo!

Nacionalinės tarybos informacija