75d84525e932fbf09f78Šių metų spalio 19 dieną po Šv. Mišių Vilniaus šv. Mikalojaus brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Jai, Vilniaus regiono ministro pavedimu, pirmininkavo regiono viceministrė Roma Rasachackienė OFS.

Kapitulos dalyviai, išklausę kadenciją baigiančios tarybos veiklos ir finansines ataskaitas, jos veiklą įvertino teigiamai. Po diskusijų perėjome prie naujosios tarybos rinkimų.

Brolijos ministru išrinktas Dalius Skinulis OFS, viceministru – Juozas Genevičius OFS, ugdymo magistru – Algimantas Andziulis OFS, sekretoriumi – Edvardas Macijauskas OFS, ekonome – Modesta Černiauskienė OFS.

Po tarybos palaiminimo, visi nusifotografavome ir pasivaišinome atsineštais skanėstais. Šventėje dalyvavo Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebonas kun. Aušvydas Belickas ir Brolijos dvasinis asistentas kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis.

Tarybos sekretorius Edvardas Macijauskas OFS