d6f6e70e20f431d5a216Rugsėjo 11 dieną Klaipėdos Šv. Kazimiero pasauliečių pranciškonų brolijoje vyko Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono sekretorius Rimantas Radzevičius OFS. Klaipėdos Šv. Kazimiero brolijos ministre ir ugdymo magistre buvo išrinkta Zuzana Zulcienė OFS, viceministre ir ekonome – Barbora Voverienė OFS, sekretore – Viktorija Danutė Lukoševičienė OFS. Per šv. Mišias brolijos sesės atnaujino savo OFS įžadus. Šventėje dalyvavo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rolandas Karpavičius ir brolijos dvasinis asistentas kun. Juozapas Pudžemys OFM.

Rugsėjo 25 dieną Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko Pranciškoniškas pašaukimų vakaras. Po šv. Mišių Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir Telšių regiono tarybos atstovai koplyčioje susirinkusiai bendruomenei pristatė Pranciškoniškąją šeimą ir Pasauliečių pranciškonų ordiną. Telšių regiono taryba įgaliojo Kretingos brolijos sesę Nijolę Raudytę OFS koordinuoti prie Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios besikuriančią naują pasauliečių pranciškonų broliją.

Telšių regiono tarybos informacija