a24922f8f8Pax et bonum!

Mylimi Pranciškoniškosios šeimos broliai ir sesės,

Visi gerai žinome žodžius, kuriuos šv. Pranciškus ištarė prieš savo gyvenimo pabaigą: „Pradėkime iš naujo, broliai, nes iki šiol dar nieko nepadarėme“. Žodžius, kurie mums primena apie atsinaujinimą, prisikėlimą ir naujo gyvenimo pradžią, o taip pat tai, jog Dievas visada duoda žmogui galimybę pradėti iš naujo.

Švęsdami šv. Pranciškaus Tranzitą, kuris taip pat mums kalba apie Perėjimą, o ne apie pabaigą, esame pakviesti būti ne vien šio Velykinio slėpinio stebėtojais, bet ir patys jame dalyvauti. Pažvelkime į savo širdis ir paklauskime savęs… Kas šiandien turi būti atnaujinta mano paties gyvenime? Kokios naujos pradžios šiandien reikia mūsų brolijoms ir mūsų Ordinui, mūsų parapijoms ir mūsų šeimoms? Galbūt šiandien mums reikia naujos maldos gyvenimo jėgos, gal pagaliau atėjo laikas apsikabinti Evangeliją kaip savo meilę, o gal pagaliau išdrįsime atsigręžti į meilės darbus mažutėliams… Visoms mūsų gyvenimo sritims, kurioms šiandien yra reikalingas atsinaujinimas, brolis Pranciškus sako: „Pradėkime iš naujo“.

Ir tik Viešpats yra Tas, kuris taria: „Štai aš visa darau nauja“. Bet ką nauja leisime Viešpačiui mumyse padaryti? Ar leisiu Jam vesti mane ne pagal mano, bet pagal Jo valią? Ar leisime Jam perkeisti mūsų brolijų veidus ir širdis? Ar leisime Jam mus išvesti iš pačių susikurtų uždarų ir saugių „tvirtovių“? Ten, kur Jo Dvasia visa kuria nauja.

Mylimieji, per brolio Pranciškaus užtarimą pradėkime iš naujo! Pradėkime, kad kiekvienas atliktume tą dalį, kurią turime atlikti. Visus nuoširdžiai sveikinu su Šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino

Nacionalinės tarybos vardu

 

Virginija Mickutė OFS

Nacionalinė ministrė

 

2014 m. spalio 4 d. Kretinga