99a282d8d7c7df5e6d94f5222ab5a0Rugsėjo 19-21 dienomis Kaune vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 5-oji Nacionalinės tarybos rinkimų kapitula, kurios rinkimų sesijai pirmininkavo Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo narys ir Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės ministrės delegatas Ewald Kreuzer, OFS iš Austrijos, o Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinių dvasinių asistentų konferencijai atstovavo br. kun. Antanas Blužas, OFM.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaline ministre ir atstove Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje buvo išrinkta Virginija Mickutė, OFS (Kretinga), nacionaline viceministre – Rasa Mačiulionienė, OFS (Panevėžys), nacionaliniu ugdymo magistru – kun. Gintaras Blužas, OFS (Kaunas), nacionaliniu sekretoriumi – Mindaugas Taškūnas, OFS (Vilnius), nacionaline ekonome – Natalija Vebickienė, OFS (Vilnius), nacionalinės tarybos nariu – atstovu Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinėje taryboje – Rimantas Radzevičius, OFS (Kretinga), o pakaitine atstove Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje išrinkta nacionalinės tarybos narės pareigas nuo 2012-10-06 pagal teisę vykdanti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinė prezidentė Monika Midverytė, OFS (Vilnius).

Nuoširdžiai sveikiname visus tarnystėms išrinktus brolius ir seses, melsdami jiems Šventosios Dvasios vedimo!