Louis-ix_01Pax et bonum, Mielas Broli – Sese!

Liepos 16 dieną Katalikų Bažnyčia ir pranciškoniškoji šeima mini šventąjį Liudviką IX – Prancūzijos karalių, pasaulietį pranciškoną ir Pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškąjį globėją, kurio 800-ųjų gimimo metinių jubiliejinius metus pradėjome švęsti balandžio 25 dieną.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu nuoširdžiai sveikinu Pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškojo globėjo iškilmės proga bei šventajam karaliui Liudvikui IX užtariant, meldžiu gausios gerojo Dievo palaimos Tau ir Tavo darbams!

Tavo brolis ir nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS

Daugiau apie Šv. Liudviką IX galite skaityti čia ir čia.