6ee4dbdcc374Pax et bonum!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems savo idėjomis, rankų darbu, materialinėmis gėrybėmis, finansais ir maldomis prisidėjusiems organizuojant I pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo Nacionalinį kongresą „Dievas davė man brolius“.

Telaimina ir teatlygina Jums Visagalis Dievas, užtariant Švč. Mergelei Marijai, Šv. Pranciškui ir Klarai Asyžiečiams bei Šv. Liudvikui!

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas OFM

Nacionalinė prezidentė Monika Midverytė OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Antanas Blužas OFM