fd314cf351Rugpjūčio 15-17 d. Kretingoje vyko I pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis kongresas. Jo tema tapo šv. Pranciškaus žodžiai: „Dievas davė man brolius“.

Kongresas ypatingas, nes pirmą kartą sukvietė visą Pranciškoniškąją šeimą: ne tik pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą (Jaupra), bet ir kitas Pranciškoniškos šeimos šakas – mažesniuosius brolius, konventualus, kapucinus, Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris pranciškones, Švč. Širdies pranciškones misionieres, Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaites, Nepaliaujamos pagalbos šv. Pranciškaus seseris.

Dalyviai į Kretingą susirinko penktadienį ryte, kongresas prasidėjo dienine malda ir iškilmingomis Žolinių šv. Mišiomis Kretingos Viešpaties Apreiškimo M. Marijai bažnyčioje. Jas aukojo Mažesniųjų brolių ordino, Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM.

Po pietų dalyviams kalbėjo kviestinė viešnia iš Filipinų, Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumo narė Lucy Almiranez OFS. Į kongresą taip pat atvyko Generalinis pasauliečių pranciškonų ir Jaupra dvasinis asistentas argentinietis kun. Martin Bitzer OFM Conv.

Vakare Kretingos gatvėmis nusidriekė dviejų su puse šimto kongreso dalyvių eisena į Šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyną. Jame prie San Damiano kryžiaus vyko Pranciškoniškosios šeimos malda. Kryžius buvo uždengtas dėlione, susidedančia iš skirtingų pranciškoniškos šeimos šakų – Pirmojo, Antrojo, Trečiojo ordinų ir kitų pranciškoniškų kongregacijų. Visų šių šakų atstovai atidengė po vieną detalę, kol atsivėrė pilnas San Damiano Kristaus vaizdas. Ši malda simbolizavo tai, jog autentiškai liudyti Kristų bei išpildyti pranciškonišką charizmą įmanoma tik visiems kartu – pašvęstojo gyvenimo broliams ir seserims, pasauliečiams pranciškonams ir pranciškoniškajam jaunimui. Pranciškoniškas pašaukimas – tai pašaukimas gyventi brolijoje. Neįmanoma būti pranciškonu po vieną.

Po vakarienės Šv. Antano rūmuose vyko brolijos vakaras, kuriame dainavo ir skirtingais užkandžiais vaišino pasauliečiai pranciškonai (OFS) ir Jaupra iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio regionų. Šiuo metu Lietuvoje veikia šešios vietinės Jaupra brolijos ir 34 vietinės OFS brolijos.

Pirmoji šeštadienio programos dalis buvo skirta ugdymui: dalyviai klausėsi svečių iš užsienio pranešimų ir diskutavo darbo grupėse. Popiet dalyviai iš skirtingų regionų susirungė Pranciškoniškame protmūšyje. Po vakaro šv. Mišių, prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus vyko pasauliečių pranciškonų amžinųjų įžadų ir pranciškoniškojo jaunimo Pažado atnaujinimo apeigos. Po vakarienės bažnyčios šventoriuje visi klausėsi krikščioniškos muzikos koncerto, kuriame grojo brolis kapucinas Tomek Pilch OFM Cap iš Kauno, Vilniaus Bernardinų bažnyčios šlovinimo grupė „Gloria“ (vad. Artūras Chalikovas) ir gospel komanda „HARK!“ iš Vilniaus. Koncertas buvo atviras visiems kretingiškiams ir miesto svečiams. Kongreso dalyvių džiaugsmo neaptemdė ir koncerto nenutraukė net įpusėjus programai prapliupęs lietus.

Sekmadienį pirmasis istorinis pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis kongresas pasibaigė aptarimu ir iškilmingomis Sumos šv. Mišiomis, kurias aukojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Kongrese dalyvavę Pranciškoniškosios šeimos nariai sugrįžo į savo namus, atnaujinę pasiryžimą eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos Jaupra brolijos nacionalinės tarybos numato, kad tokie bendri kongresai nuo šiol vyks kas dvejus arba trejus metus.

 

Bernardinai.lt

 

Nuotraukų albumą galite rasti čia.