62d7be90ec3d6c44f6b8c020c21519653c10ec50

Liepos 24 – rugpjūčio 2 dienomis būrys pranciškoniškojo jaunimo iš visos Lietuvos kartu su broliais pranciškonais keliavo atgailos žygį į Porciunkulės atlaidus iš Kretingos į Telšius. Porciunkulė – tai mažytė šv. Pranciškaus atstatyta Angelų Marijos bažnytėlė Asyžiuje, kuri tapo pranciškonų širdimi. Šiai bažnyčiai 1216 m. šventasis iš popiežiaus išprašė visuotinius atlaidus. Vėliau Porciunkulės atlaidai pradėti švęsti kiekvienoje parapijinėje bažnyčioje.

Pasirengimo žygiui rekolekcijos vyko Kretingoje, kur liepos 24-ąją pranciškoniškasis jaunimas pasitiko Pasaulio jaunimo dienų kryžių ir Dievo Motinos ikoną, kuriuos jaunimui padovanojo šv. popiežius Jonas Paulius II. Šeštadienio vakarą vyko evangelizacija Kretingos miestui „Šviesa naktyje“. Šių metų atgailos žygio tema: „Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė” (1 Kor 1, 18). Šią žinią žygeiviai nešė Padvarių ir Nasrėnų socialinės globos namuose gyvenantiems seneliams, o taip pat Klibių, Kūlupėnų, Salantų, Mosėdžio, Skuodo, Kaukolikų, Barstyčių, Žemaičių Kalvarijos ir Alsėdžių gyventojams.

Jau daugiau kaip dvidešimt metų vykstantys pranciškoniški atgailos žygiai yra tikra pasitikėjimo Dievo meile mokykla. Piligrimai su savimi nesineša maisto, pinigų, iš anksto nesirūpina nakvyne. Visa tai priklauso nuo Dievo meilės ir žmonių, kurie tai meilei atveria savo širdis. Patiriamos didelės malonės, įžengiant į konkretaus žmogaus gyvenimą, dalijantis tikėjimu ir išgirstant nuostabių tikėjimo liudijimų, prašant nakvynės, duonos ir vandens, besimeldžiant už visus sutiktus kelyje ir besinešant visų jų intencijas į Porciunkulę.

Rugpjūčio 2 d., 12 val., Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje piligrimai šventė iškilmingas šv. Mišias ir Porciunkulės atlaidus. Jų metu Telšių Šv. Antano Paduviečio pasauliečių pranciškonų brolijos sesės atnaujino savo OFS įžadus, buvo įvesdinti 3 naujokai. Nuoširdžiai dėkojame Kretingos, Skuodo ir Telšių OFS brolijoms už brolišką pagalbą atgailos žygį keliavusiam pranciškoniškajam jaunimui.

Telšių regiono tarybos informacija