5df7e68f32c3da3453b4Pagaliau po dvejų metų laukimo ir ruošimosi, gegužės 17 dieną, Rokiškio parapijoje šventėme Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato brolijos įkūrimą. Sveikiname rokiškėnus, atsiliepusius į pranciškonišką pašaukimą ir pasiryžusius gyventi Evangelija. Tai tikrai didelė šventė, nes per 20 metų tarp iš pogrindžio išėjusių ir atkurtų brolijų rokiškėnai yra pirmieji, kurie susibūrė į broliją, nebeturėdami nė vieno anksčiau buvusio pasauliečio pranciškono.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas OFS, prieš pasirašydamas ir viešai paskelbdamas brolijos įsteigimo dokumentus, priminė, jog brolija nėra tik šv. Pranciškų mylinčių žmonių grupelė, susirinkusi pasimelsti ar pabendrauti. Pirmiausia tai Dievo dovana – pašaukimo į pranciškoniškąjį kelią priėmimas, tvirtas ir nuoširdus noras keistis, augti Dievo žodžio pažinime ir nešti šviesą pasauliui. Tai nemaža atsakomybė, nes lengva būti su žmonėmis, kuriuos pats pasirenki, bet brolijoje Dievas duoda įvairius brolius, kad vienas kitame visada kurstytume meilės ugnį.

Šv. Pranciškus sakė, kad Dievas, davęs jam brolius, parodys ir ką jie turi daryti. Taip ir mes, įsiklausydami į Dievo balsą, stengiamės suprasti, kokią misiją mums yra numatęs Kūrėjas. Ji kiekvienam mūsų yra skirtinga.

Labai gražų palyginimą apie tai pasakė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos ministrė ses. Eglė Jažauskienė OFS: „Rokiškio bažnyčioje labai gražūs vitražai – iš įvairių spalvų ir formų stikliukų sudėlioti nuostabūs paveikslai. Jei nors vieno stikliuko trūktų, paveikslas nebūtų išbaigtas.“ Ir mus visus ji palygino su tais stiklo gabalėliais, kurie vieni patys atrodo visai bereikšmiai, bet turi  savo vietą paveiksle.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Jurdanas Statkus OFM, o jų metu įžadus davė dar viena sesė – Irena Anelė ir dabar brolijoje yra vienas brolis ir penkios sesės.

Po šv. Mišių ir nuoširdžių sveikinimų buvo išrinkta naujosios brolijos taryba – ministre išrinkta ses. Vita Dūdienė OFS, sekretore – Irena Kraupytė OFS, o iždininku – br. Vytautas Šablinskas OFS.

Telaimina Dievas jūsų broliją, brangūs rokiškėnai, ir tegul su šv. Pranciškaus užtarimu ji auga dvasia ir skaičiumi, tebūna žiburys visiems esantiems šalia.

Ses. Nina Maksimcova OFS