4851161fd091403bc287Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono taryba užbaigė regioniniame ugdymo seminare numatytas vizitacijas, gegužės 16 d. aplankydama Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų broliją, gegužės 18 d. – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko broliją ir gegužės 23 d. – Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo broliją.

Lankydamiesi Palangoje Telšių regiono tarybos atstovai susitiko su OFS brolija, jos taryba, Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu kun. Mariumi Venskumi ir Pranciškučių grupelės atstovais. Prie Palangos OFS brolijos susikūrė pranciškoniška vaikų grupė, kurios atstovai jau spėjo sudalyvauti gegužės mėnesį Šiauliuose vykusiame metiniame Lietuvos Pranciškučių susitikime. Palangoje veikia ir Telšių regiono brolijos įsteigta VšĮ Pranciškoniška pasauliečių akademija, kuri jau daugelį metų tarnauja ne tik OFS brolijų ugdymui, bet ir pranciškoniško dvasingumo pristatymui visuomenei.

Vizitacijos Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijoje metu regiono ministras Jonas Drungilas OFS, sekretorius Rimantas Radzevičius OFS ir tarybos narė Virginija Mickutė OFS susitiko ne tik su OFS brolija, bet ir su Klaipėdos Juozapo Darbininko parapijos klebonu kan. Vladu Gedgaudu bei OFS brolijai talkinančiu kan. Petru Merliūnu. Vizitacijos metu buvo numatyta, kad birželio 20 d. vyks vietinės brolijos Rinkimų kapitula ir Pašaukimų diena. Vakaro šv. Mišių metu brolijos nariai atnaujins pasauliečių pranciškonų įžadus, o po šv. Mišių kartu su svečiais iš regiono tarybos pristatys parapijai pranciškoniškąjį pašaukimą.

Vizitacijos Mosėdyje metu regiono ministras Jonas Drungilas OFS, ugdymo magistrė Aldona Šeduikienė OFS, sekretorius Rimantas Radzevičius OFS, tarybos narė Virginija Mickutė OFS ir dvasinis asistentas kun. Antanas Grabnickas OFM susitiko su OFS brolijos sesėmis ir su Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu kan. Juozu Vaičiumi.

Kaip ir buvo numačiusi Telšių regiono taryba aplankė visas 11 Telšių regiono brolijų. Lankant OFS brolijas buvo akcentuojama, kad brolijos susirinkimų lankymas yra priklausymo Pasauliečių pranciškonų ordinui esmė, kad mūsų brolijos turi būti atviros ir tarnaujančios Bažnyčiai, atliepiant pirmiausia į savo parapijos poreikius, kad ugdymo mėnraštis „Pradėkime iš naujo, broliai“ turi pasiekti kiekvieną brolį ir sesę. Brolijų vizitacijų metu buvo pristatoma Pranciškoniškosios šeimos radijo laida „Porciunkulė“ ir rugpjūčio  15-17 d. Kretingoje vyksiantis I OFS ir Jaupra nacionalinis kongresas „Dievas davė man brolius“.

 

Telšių regiono tarybos informacija