44cc0d7b1fef2b08f2a1
Gegužės 11 dieną, Gerojo Ganytojo sekmadienį, Skuodo Švč. Trejybės pasauliečių pranciškonų brolijoje vyko Rinkimų kapitula. Skuodo Švč. Trejybės brolijos ministre buvo išrinkta Birutė Bružienė OFS, viceministre ir ugdymo magistre – Stanislava Sandarienė OFS, sekretore ir ekonome – Judita Galdikienė OFS.

Per Sumos šv. Mišias, kurias aukojo Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonas Saulius Damašius, brolijos sesės atnaujino savo OFS įžadus. O po šv. Mišių kartu su svečiais iš Telšių regiono tarybos (ministru Jonu Drungilu OFS, ugdymo magistre Aldona Šeduikiene OFS, sekretoriumi Rimantu Radzevičiumi OFS ir tarybos nare Virginija Mickute OFS) Skuodo Švč. Trejybės brolija pristatė savo parapijai pranciškoniškąjį pašaukimą.

Sveikiname seses su nauja tarnyste ir meldžiame joms Šventosios Dvasios vedimo!

Telšių regiono tarybos informacija