45b027a2a3c1b48844cccf36efe5ef

 

 

 

 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono taryba pratęsė regioniniame ugdymo seminare numatytas vizitacijas, balandžio 30 d. aplankydama Plungės Šv. Jono Krikštytojo broliją, o gegužės 1 d. – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo ir Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolijas.

Vizitacijos Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolijoje metu buvo numatyta, kad rugsėjo 20 d. vyks vietinės brolijos Rinkimų kapitula ir Pašaukimų diena. Vakaro šv. Mišių metu brolijos nariai atnaujins pasauliečių pranciškonų įžadus, o po šv. Mišių kartu su svečiais iš regiono tarybos pristatys parapijai pranciškoniškąjį pašaukimą.

Gegužės 1 d. lankydamiesi Naujojoje Akmenėje ir Mažeikiuose, regiono ministras Jonas Drungilas OFS, sekretorius Rimantas Radzevičius OFS, tarybos narė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS susitiko ne tik su OFS brolijų ir jų tarybų nariais, bet ir su Naujosiosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonu Olijandru Jurevičiumi.

Paskutinės Telšių regiono OFS brolijų vizitacijos numatytos gegužės 16 d. Palangoje, gegužės 18 d. Klaipėdoje ir gegužės 23 d. Mosėdyje. Prašome jūsų nepaliauti melstis šv. Pranciškaus litaniją, kad per jo užtarimą Viešpats mūsų brolijas atgaivintų ir uždegtų aistringa meile Kristui.

 

Telšių regiono tarybos informacija