Provinztreffen_1Š.m. gegužės 9 dienos rytą, eidamas 76-uosius gyvenimo metus, į Tėvo namus iškeliavo buvęs Mažesniųjų brolių ordino Generalinis ministras br. kun. Giacomo Bini OFM.

Į Tėvo namus iškeliavęs brolis Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru ir 118-uoju Šventojo Pranciškaus Asyžiečio įpėdiniu buvo išrinktas 1997 metais ir pareigas ėjo iki 2003 metų.

Br. kun. Giacomo Bini gimė 1938 m. rugpjūčio 23 d. Ostra Vetere mieste, Anconos provincijoje, Italijoje. Į Mažesniųjų brolių ordiną įstojo 1956 m. rugsėjo 18 d., amžinuosius įžadus davė 1963 m. rugsėjo 7 d., o kunigu įšventintas 1964 m. kovo 14 d. Po kunigystės šventimų buvo renkamas provincijos naujokų magistrų, definitoriumi, provincijos ministro vikaru. Vėliau tęsė religijos mokslų studijas Paryžiaus katalikų institute (Prancūzija), o 1971 metais religijos mokslų daktaro laipsniu baigė Strasbūro universitetą (Prancūzija). 1983 metais išsiųstas misijoms į Afriką ir įkardinuotas Madagaskaro Šv. Pranciškaus viceprovincijoje, kur buvo išrinktas provincijos definitoriumi ir provincijos ministro vikaru, o iki 1997 metų, iki išrinkimo Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru, ėjo Mažesniųjų brolių ordino Kenijoje (Afrika) Nairobio provincijos ministro pareigas. 2000 m. balandžio 22 d. br. kun. Giacomo Bini dekretu šalia Kryžių kalno buvo įsteigtas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas. 2003 metais baigęs tarnystę Mažesniųjų brolių ordino Generalinio ministro pareigose br. kun. Giacomo Bini atsidėjo misionieriaus tarnystei ir skelbdamas Evangeliją keliavo po pasaulį, tame tarpe lankėsi ir Lietuvoje. 2007 metais br. kun. Giacomo Bini Palestrinos mieste (Italija) įkūrė Europos misionieriškąją broliją ir buvo jos vyresniuoju.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų mylimam broliui Giacomo!