2014 m. gegužės 2 d. į Viešpaties buveines iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių Šv. Antano Paduviečio brolijos sesė ELENA PETRAUSKIENĖ (gim. 1924 m.), kuri gegužės 8 d. būtų šventusi garbingą 90-metį.

Sesė Elena į Pasauliečių pranciškonų ordiną įstojo 1956 metais, o jos įžadus priėmė šviesios atminties monsinjoras Tadas Poška. Linksmo būdo sesuo brolijoje tarnavo sekretore ir iždininke, užaugino 3 dukras. Sesuo Elena sirgo neilgai, dar vakar vakare Brolijos sesės rinkosi Rožinio maldai šalia Elenos lovos, ir tai buvo žemiškos išleistuvės atsiduodant į Dievo ir Jo Motinėlės Marijos rankas.

Laidotuvės vyks gegužės 3 d., šv. Mišios už mirusiąją 9 val. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Elenai!