1571fb0c63252471fdcaLietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono taryba toliau tęsia regioniniame ugdymo seminare numatytą brolijų lankymą.

Vizitacija Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko kovo 30 d., brolijos susirinkimo metu. Broliją aplankė ir vizitaciją pravedė Telšių regiono ugdymo magistrė Aldona Šeduikienė OFS ir ekonomė Regina Kašinskienė OFS. Vizitacijos metu tarybos narės apžiūrėjo baigiamas įrengti OFS brolijos patalpas Kretingos mažesniųjų brolių vienuolyne.

Kretingos OFS brolija yra pati gausiausia Telšių regione. Šiuo metu brolija turi 26 amžinųjų įžadų narius, 4 naujokus ir 7 kandidatus. Birželio 21 d. vyks brolijos Rinkimų kapitula, o rugpjūčio 15-17 d. brolija pasitarnaus, rengiant I OFS ir Jaupra nacionalinį kongresą „Dievas davė man brolius”.

Balandžio 5 d. Telšių regiono taryba aplankė Telšių Šv. Antano Paduviečio broliją. Vizitacijos   metu regiono tarybos nariai Jonas Drungilas OFS, Aldona Šeduikienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS ir Virginija Mickutė OFS susitiko su visa brolija, brolijos kandidatais bei Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vikaru Viktoru Daugėla.

Vizitacijos metu buvo numatyta, jog rugpjūčio 2 d., per Porciunkulės atlaidus, Sumos metu vyks brolijos įžadų atnaujinimo ir naujokų įvesdinimo apeigos, o po šv. Mišių – Pašaukimų diena. Tą pačią dieną Telšiuose savo kasmetinį atgailos žygį į Porciunkulės atlaidus užbaigs Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas.

Po šv. Velykų Telšių regiono taryba tęs brolijų lankymą. Vizitacijos numatytos: balandžio 30 d. Plungėje, gegužės 1 d. Naujojoje Akmenėje ir Mažeikiuose, gegužės 16 d. Palangoje, gegužės 18 d. Klaipėdoje ir gegužės 23 d. Mosėdyje.

 

Telšių regiono tarybos informacija