5dcea35d23Brangūs broliai ir seserys,

Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) prezidiumo vardu norime atkreipti jūsų dėmesį į dabartinę Venesuelos patiriamą situaciją. Kalbame konkrečiai apie taikius protestus, pradėtus organizuoti nuo vasario 12 dienos, ir nuo to laiko prasidėjusius grėsmingus incidentus, per kuriuos žmonės areštuojami, sužeidžiami ar net nužudomi. Dažniausiai aukomis tampa labai jauni žmonės.

Venesuelos Katalikų vyskupų konferencija išleido dokumentą, kuriame teigiama, kad patiriant grėsmingus iššūkius mūsų šalyje, kovojant su asmeniniu nesaugumu ir socialine agresija, o taip pat su rimtomis ekonominėmis problemomis, paliečiančiomis mus visus, priešvyriausybiniai protestai yra ir teisėti, ir konstituciniai, jeigu atliekami taikiai. Iš tikrųjų piliečiai protestuoja dėl daugelio priežasčių, tokių kaip: smurtas šalyje, infliacija, maisto ir būtiniausių produktų stygius. Šalyje per 2013 m. buvo nužudyti 24763 žmonės, o tai sudaro 79 žmogžudystes 100 tūkst. gyventojų. Venesuelos valiutos infliacija tapo didžiausia pasaulyje. Dėl maisto ir kitų produktų, net tualetinio popieriaus, stygiaus prie parduotuvių nusidriekia ilgos pirkėjų eilės.

Nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai taip pat iškilusi grėsmė dėl varganai įrengtų ir net apleistų ligoninių. Gydytojai negali suteikti pacientams tinkamo gydymo, nes trūksta net pagrindinių vaistų. Dėl šios nepriimtinos situacijos žmonės išėjo taikiu būdu protestuoti į gatves, o valdžia į tai atsakė panaudodama karo ginklus ir sukarintas grupuotes, kurios iš  arti šaudo į protestuotojus. Intensyvi sukilimo atmosfera pastatė šalį ant visiško žlugimo slenksčio, nes situacija bet kuriuo momentu gali tapti nebekontroliuojama. Visuomenės informavimo priemonės pateikia iškreiptą informaciją, kadangi Vyriausybė sustabdė arba nusavino daugumą nepriklausomų televizijos ir radijo stočių.

Kad išvengtume katastrofos, kreipiamės į savo brolius ir seses Pasauliečių pranciškonų ordine prašydami vykdyti savo įsipareigojimą kurti visiems tinkamas gyvenimo sąlygas ir darbuotis dėl visų tautų laisvės (Generalinės Konstitucijos 18.3). Kreipiamės į pasaulio bendruomenę prašydami paremti Venesuelos žmones, siekiančius taikos, teisingumo ir pagarbos žmogaus teisėms jų šalyje. Venesuelos vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos komisija savo komunikate rašo: turime būti tiesos liudytojai, atmesdami vyriausybės politiką, kuri, vietoj to, kad garantuotų socialinę taiką, beatodairiškai naudoja smurtą, taip pažemindama žmogiškąjį orumą.

Atsižvelgiant į visus šiuos faktus mes prašome, kad kreiptumėtės į savo nacionalines vyskupų konferencijas ir Pranciškoniškosios šeimos narius prašydami viešai kalbėti apie Venesuelos situaciją.

Pavedame save mūsų Viešpačiui ir Koromoto Dievo Motinai, Venesuelos globėjai, prašydami išgirsti mūsų maldas ir atkurti teisingumą šalyje, kad ji būtų valdoma gerbiant žmogaus teises. Kviečiame jus bendradarbiauti efektyviau siekiant šio tikslo: tesutinka iššūkius ir teprisiima atsakomybes, kurios šiame apmąstyme atsiskleidžia (GK 14.1).

Taikos ir Gėrio,

Attilio and Rosa Galimberti