222cbfe715Kovo 14 dieną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono taryba lankėsi Skuode, taip pradėdama regioniniame ugdymo seminare numatytas brolijų vizitacijas.

Skuodo Švč. Trejybės broliją aplankė regiono ministras Jonas Drungilas OFS, sekretorius Rimantas Radzevičius OFS ir tarybos narė Virginija Mickutė OFS. Vizitacijos metu taryba susitiko su visa brolija, jos taryba, brolijos naujokais ir kandidatais bei Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonu Sauliumi Damašiumi.

Vizitacijos metu buvo numatyta vietinės brolijos Rinkimų kapitula, kuri vyks gegužės 11 d. Skuode. Sumos šv. Mišių metu brolijos nariai atnaujins pasauliečių pranciškonų įžadus, o po šv. Mišių brolija kartu su svečiais iš regiono tarybos pristatys parapijai pranciškoniškąjį pašaukimą.

Per kovo – gegužės mėnesius Telšių regiono taryba yra numačiusi aplankyti visas 11 Telšių regiono brolijų.

 

Telšių regiono tarybos informacija