c5dc06aa59e63f2dc6c118bf2257e0c5b95370eeVasario 22-23 dienomis Kretingos pranciškonų vienuolyne vyko Regioninis ugdymo seminaras, skirtas atsiliepti į didžiausius Telšių regiono OFS brolijose kylančius iššūkius: brolystę, ugdymą ir komunikaciją. Ugdymo seminare dalyvavo 34 dalyviai iš Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Telšių, Plungės ir Kretingos miestų.

Ugdytojams mokymą „Apie brolystę“ vedė br. kun. Antanas Blužas OFM, mokymą „Apie ugdymą“ – Virginija Mickutė OFS, mokymą „Apie komunikaciją“ – Regioninė taryba, mokymą „Apie Lectio Divina“ – s. Benjamina Borsato FMSC. Po mokymų vykusiose darbo grupėse seminaro dalyviai turėjo galimybę pasidalinti mintimis, ką galime padaryti, kad pagerintume komunikaciją, ugdymą ir brolystės ryšius savo brolijose.

Seminaro dalyviams šlovinimo giesmių užsiėmimą vedė Rasa Lapienė OFS, šeštadienio vakaro šv. Mišioms parengusi jungtinį visų brolijų chorą. Vėlų šeštadienio vakarą brolių pranciškonų vienuolyno refektoriuje vyko žaismingas brolystės vakaras – Pranciškoniška viktorina, kurią laimėjo komanda „Žiedeliai“.

Džiaugiamės ne tik intensyvia ir turtinga seminaro programa, bet ir galimybe kartu su broliais pranciškonais melstis Valandų liturgiją bei Švč. M. Marijos septynių džiaugsmų rožinį, sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose pas šv. Klaros seseris.

Ugdymo seminaro metu Regioninė taryba susitiko su atskirų brolijų tarybomis ir suderino brolijų vizitacijų datas. Iki birželio mėnesio numatyta aplankyti visas 11 Telšių regiono brolijų.

Seminarą organizavo Telšių regiono brolijos taryba, svečiams broliškai patarnavo Kretingos OFS brolijos kandidatai. Seminaro apibendrinimo metu brolijoms buvo įteikti pažymėjimai ir pristatytos seminaro apibendrinimo tezės, kurios bus išplatintos kiekvienoje brolijoje.

SEMINARO APIBENDRINIMO TEZĖS:

1. Pranciškoniškas pašaukimas yra gyventi Evangelija brolijoje, negaliu būti pranciškonas vienas be brolijos. Broliai yra Dievo mums duoti, kad gyventume Evangelija, todėl brolijos susirinkimų lankymas yra priklausymo Pasauliečių pranciškonų ordinui esmė.

2. Brolijų susirinkimai turi tapti dažnesni nei kartą per mėnesį. Turi būti ieškoma būdų, kaip juos paįvairinti, padaryti neformalius. Turime stiprinti brolystės dvasią ir siekti mylinčios šeimos santykių brolijose.

3. Turime pažinti savo tapatybę – kas mes esame, kaip pranciškonai ir katalikai. Mūsų studijų centras yra Šventasis Raštas, Katalikų Bažnyčios Katekizmas, OFS Regula ir Generalinės Konstitucijos.

4. Brolijos narių ugdymas turi būti suskirstytas pagal etapus ir vykdomas pagal konkrečią ugdymo medžiagą: kandidatų ugdymas (pagal „Pasiruošimas Pažadui“), naujokų ugdymas (Regulos studijos pagal Teresa V. Baker „Gyvenimas pagal Evangeliją“) ir nuolatinis ugdymas (pagal ugdymo mėnraštį „Pradėkime iš naujo, broliai“).

5. Brolijų ugdymo magistrai ir kiti tarybos nariai turi kelti savo kompetenciją dalyvaudami Regioniniame ir Nacionaliniame ugdymo seminaruose, o ugdymo seminaruose gauta informacija pasidalinti su kitais brolijos nariais.  \

6. Turime nuolat organizuoti Pašaukimų dienas ir pranciškoniškojo dvasingumo pristatymą savo parapijose. Mūsų brolijos turi būti atviros ir tarnaujančios Bažnyčiai, atliepiant pirmiausia į savo parapijos poreikius.

7. Ugdymo mėnraštis „Pradėkime iš naujo, broliai“ turi pasiekti kiekvieną, o ypač sergantį ar dėl kitų priežasčių brolijos susirinkimų nelankantį brolį ir sesę.

8. Regioninė taryba turi gauti tikslius ir nuolat atnaujinamus kiekvienos brolijos kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą ir pašto adresą), kuriais galėtų susisiekti su brolijos vyresniaisiais bei perduoti informaciją ir ugdymo medžiagą.

9. Brolijų ministrai yra atsakingi už visos informacijos, kurią gauna iš Regioninės tarybos, perdavimą savo tarybai ir kiekvienam brolijos nariui.

10. Regioninė taryba per kovo – gegužės mėnesius aplankys visas Telšių regiono brolijas. Brolijų tarybos atsakingos už tinkamą pasirengimą brolijų vizitacijoms, po kurių Regioninė taryba pateiks savo išvadas ir pasiūlymus kiekvienai brolijai.

11. Melskimės už visus šiuos planus, už mūsų brolijas, už tarnystes įvairių lygių tarybose prisiėmusius brolius ir seses, už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atsinaujinimą. Įjunkime į maldos užtarėjų grupę visus sergančius mūsų brolijų narius. Šeštadieniais melskimės 7 Marijos džiaugsmų rožinį už visą Pranciškoniškąją šeimą.

12. Mūsų brolijų ugdymo kelionė prasideda nuo didelio troškimo ir nedidelių, bet konkrečių žingsnių į priekį. Pradėkime iš naujo kartu su šv. Pranciškumi!