491c609391Vasario 8 d. per organizacinės darbo grupės posėdį buvo išrinktas I OFS ir Jaupra nacionalinio kongreso „Dievas davė man brolius“ logotipas. Jo autorė – Rasa Lazdauskaitė iš Kretingos pranciškoniškojo jaunimo brolijos. Sveikiname konkurso nugalėtoją ir kviečiame susipažinti su logotipu ir jo simbolika.

Kryžius TAU – simbolis, reikšmingas visai Pranciškoniškajai šeimai. Dievo neturtėliui Pranciškui savo gyvenimu pavyko atskleisti hebrajų TAU raidės prasmę – tapti paskutiniu, o tai reiškia panašiu į Kristų. Lygindamas vienuolišką abitą ir TAU formos kryžių Pranciškus primindavo broliams, kad jie yra pašaukti liudyti Dievo gailestingumą ir ištikimai iki mirties sekti prisikėlusį Nukryžiuotąjį.

Balandis ir ugnis – Šventosios Dvasios simboliai. Šventoji Dvasia Bažnyčioje pažadino Pranciškoniškąją šeimą ir pašaukė mus gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje.

Pranciškoniška virvė su trim mazgais – tai evangelinio gyvenimo pamatas, ant kurio statoma visa pranciškoniška charizma. Virvė tampa pranciškoniško gyvenimo ir pašaukimo simboliu, o ant jos surišti trys mazgai primena broliams jų įžadus: paklusnumą, neturtą ir skaistumą.

Trys žmonės yra šeimos, bendruomenės, brolijos simbolis. Mes, pranciškonai, savo pašaukimo išpildyti negalime pavieniui, Regulą įvykdyti galime tik brolijoje. Pranciškoniška charizma šiandieniniam pasauliui liudija, kad bendruomenės ieškojimas ir broliškas gyvenimas yra susiskaldymo, individualizmo, vienišumo problemų sprendimas. Aukštyn iškeltos rankos primena, kad atsiskyrę nuo Kristaus negalime nieko nuveikti; tai yra šlovinimo, maldos ir pasitikėjimo Dievu išraiška.

Ruda spalva simbolizuoja paprastumą ir nusižeminimą. Tai pranciškoniško abito spalva, primenanti ir mūsų pašaukimą būti „atgailos broliais ir seserimis“.

Kongreso organizacinė grupė