nativita_picPax et bonum, Miela Sese, Mielas Broli!

Angelas mums tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. (Lk 2, 10b–14)

Kartu su angelu kviečiu nebijoti atverti širdies Viešpaties Mesijo atėjimui! Įsileisk Jį, neužtrenk širdies durų, bet atverk jas kuo plačiau! Įžengęs Jis tepasilieka bei laimina visas tavo gyvenimo dienas, darbus ir gerus sumanymus!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu broliškai apkabinu!

 

Tavo brolis ir nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas OFS