Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumas kartu su Generaliniais dvasiniais asistentais išplatino viešą kreipimąsi, kuriame kviečia viso pasaulio pasauliečius pranciškonus bei pranciškoniškąjį jaunimą melstis bendromis mėnesio intencijomis už Pranciškoniškąją šeimą.

Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė ministrė ses. Encarnacion del Pozo sako, kad tikisi, jog „ši iniciatyva bus vaisinga išlaikydama mus maldos vienybėje, kurioje, be jokios abejonės, esame ir dabar. Esu tikra, kad susivienijusi keliomis bendromis intencijomis, mūsų pasaulinė brolija augs kaip maldos šeima“.

Rugsėjo mėnesio maldos intencija:

Meldžiame, kad Šventoji Dvasia uždegtų brangiausią dovaną visų Pranciškoniškosios šeimos brolių ir sesių širdyse – kad mes žiūrėtume Kristaus akimis, gyventume taip, kaip Jis gyveno, ir suprastume gyvenimą taip, kaip Jis suprato.

„Tėve mūsų…“

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba