9c3941e9ebŠ.m. rugpjūčio 18 dieną Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula.

Kapitula prasidėjo Šventosiomis Mišiomis už Kapitulą bei regiono brolijos gyvuosius ir mirusiuosius Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, kurias koncelebravo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ir Vilkaviškio regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM bei du parapijoje tarnaujantys kunigai.

Po Šventųjų Mišių Kapitulos dalyviai rinkosi į Kapitulos salę, kurioje pirmininkaujant Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionaliniam ministrui br. Nerijui Čapui OFS vyko Kapitula. Kadenciją baigiantis regiono brolijos ministras br. Ričardas Makūnas OFS perskaitė tarybos veiklos, o regiono brolijos ekonomė ses. Natalija Vitkauskienė OFS – finansinę ataskaitas.

Po ataskaitų pristatymo vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos tarybos rinkimų sesija. Ministre išrinkta ses. Irena Ovsiukienė OFS (Veisiejai), viceministru – br. Rolandas Rudzevičius OFS (Marijampolė), sekretore – ses. Galina Ribačiauskienė OFS (Alytus), ekonome – ses. Natalija Vitkauskienė OFS (Alytus), o ugdymo magistre – ses. Nijolė Puodžiūnienė OFS (Marijampolė).

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.