Š.m. birželio 15 dieną Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvente vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula.

Kapitula prasidėjo Šventosiomis Mišiomis už Kapitulą bei regiono brolijos gyvuosius ir mirusiuosius Šv. Jurgio konvento koplyčioje, kurias koncelebravo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos dvasinis asistentas br. prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Po Šventųjų Mišių Kapitulos dalyviai rinkosi į Kapitulos salę, kurioje pirmininkaujant Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionaliniam ministrui br. Nerijui Čapui OFS vyko Kapitula. Kadanciją baigianti regiono brolijos ministrė ses. Marijona Sinkevičienė OFS perskaitė kadenciją baigiančios tarybos ataskaitą, Kapitulos dalyviai aptarė regiono brolijos aktualijas.

Po ataskaitos skaitymo ir aktualijų aptarimo vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos rinkimų sesija. Ministre išrinkta ses. dr. Zita Murauskienė OFS, viceministru – br. Jonas Plėštis OFS, sekretore – ses. Marijona Sinkevičienė OFS, ekonome – ses. Alma Kryžanauskienė OFS, o ugdymo magistre – ses. dr. Vilija Karaliūnaitė OFS.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.