ed765d36a1Birželio 8 d. Kauno Šv. Jurgio kankinio konvente vyko VI Nacionalinė pasauliečių pranciškonų ordino kapitula. Į ją susirinko 39 delegatai iš 6 regionų – Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Vilkaviškio.

Kapitulos šventimą dalyviai pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Po Eucharistijos pasauliečius pranciškonus pasveikino Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, drąsinęs visada stengtis reaguoti į „karštuosius visuomenės taškus“ – ypač ginti tradicinės šeimos vertybes ir pagarbą žmogaus gyvybei. „Katalikų Bažnyčios žinia turi eiti priekyje, o pasaulio dvasia vytis iš paskos – ne atvirkščiai“, – sakė vyskupas K. Kėvalas.

Kapitulos dalyvius aplankė ir Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM. Jis džiaugėsi, kad brolių veiklą gali papildyti Trečiasis ir pats gausiausias skaičiumi – Pasauliečių pranciškonų ordinas. Jis kvietė liudyti brolystę dabartinei individualizmu persmelktai visuomenei ir drąsą įsipareigoti ten, kur bijoma prisiimti bet kokią atsakomybę.

Visą dieną trukusios kapitulos metu patvirtintas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis statutas. Jo tikslas – nubrėžti konkretesnes gaires Ordino narių gyvenimui ir veiklai Bažnyčioje bei visuomenėje.

Priimtas Statuto projektas bus išverstas į anglų kalbą ir siunčiamas Tarptautiniam pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumui, kur turės būti oficialiai patvirtintas.

Bernardinai.lt