3c56b94870Š.m. balandžio 6 d. popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretoriumi paskyrė Mažesniųjų brolių ordino Generalinį ministrą br. kun. Jose Rodriguez Carballo OFM ir tuo pat metu jį pakėlė arkivyskupu.

Br. kun. Jose Rodriguez Carballo OFM gimė 1953 m. rugpjūčio 11 d. Ispanijoje ir čia įstojo seminariją ir į Mažesniųjų brolių ordiną. 1971 metais davė pirmuosius laikinuosius įžadus. Po filosofijos studijų Ispanijoje tęsė teologijos studijas Šventojoje Žemėje, čia, Jeruzalėje, 1977 metais buvo įšventintas kunigu. Vėliau biblines studijas pratęsė Popiežiniame Biblijos Institute. Grįžęs į Ispaniją du dešimtmečius dėstė teologiją, tuo pat metu ėjo įvairias pareigas Mažesniųjų brolių ordine – jis buvo ekonomu, gvardijonu, naujokų magistru ir provincijolu.

1993 metais buvo paskirtas Europos pranciškonų provincijolų konferencijos pirmininku, 1997-iaisias Mažesniųjų brolių ordino definitoriumi ir Popiežiškojo Šv. Antano universiteto studijų programos sekretoriumi. 2003 metais buvo išrinktas, o 2009-aisiais perrinktas Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru – 119-uoju šventojo Pranciškaus Asyžiečio įpėdiniu. Beje, br. kun. Jose Rodriguez Carballo OFM keletą kartų lankėsi ir Lietuvoje.

Arkivyskupo nominanto br. kun. Jose Rodriguez Carballo OFM konsekracija vyks š.m. gegužės 18 d. jo gimtojoje Ispanijoje ir jai vadovaus Šventojo Sosto Valstybės sekretorius ir Šventosios Romos Bažnyčios kamerlengas kardinolas Tarcisio Bertone SDB.